Avgangssted Tønsberg-Kanalbro

Kanalveien 4
Tønsberg sentrum