Avgangssted Tønsberg-Kanalbro

Kanalveien 2
Tønsberg sentrum